Jaslovské Bohunice: 4. blok jadrovej elektrárne je po generálke znova v prevádzke

11/06/2021
Jaslovské Bohunice: 4. blok jadrovej elektrárne je po generálke znova v prevádzke
Slovenské elektrárne 8. júna ukončili prvú tohtoročnú plánovanú odstávku v Bohuniciach. V sobotu 19. júna sa začína odstávka 3. bloku.

Prifázovaním prvého turbogenerátora k sieti Slovenské elektrárne v utorok 8. júna ráno ukončili viac ako trojtýždňovú generálnu odstávku 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2.

Pred uvedením bloku do prevádzky úspešne vykonali tlakové skúšky primárneho okruhu, parogenerátorov a všetky požadované testy fyzikálneho a energetického spúšťania.

Na prácach, ktoré zahŕňali výmenu necelej pätiny paliva v reaktore a opravy a revízie vybraných zariadení, sa zúčastnili stovky zamestnancov elektrární Bohunice i Mochovce, ako aj dodávateľských firiem.

„Štvrtý bohunický blok je pripravený bezpečne a spoľahlivo dodávať bezemisnú elektrinu do siete celú nasledujúcu kampaň. Dôkladnou prípravou, bezpečne a kvalitne odvedenou prácou sme ukázali, že máme vynikajúci tím, ktorý zvláda náročné odstávkové činnosti. Poďakovanie patrí všetkým participujúcim zamestnancom a dodávateľom,“ zhodnotil Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne.

Už o niekoľko dní, v sobotu 19. júna, sa začne odstávka 3. bloku AE Bohunice V2. Plán odstávok slovenských jadrových elektrární v tomto roku ukončí jesenná odstávka 2. bloku AE Mochovce.