Slovenské elektrárne pozvali poslancov hospodárskeho výboru do Mochoviec

14/09/2018
Slovenské elektrárne pozvali poslancov hospodárskeho výboru do Mochoviec
Cieľom návštevy je umožniť členom hospodárskeho výboru NR SR oboznámiť sa s aktuálnym stavom stavby 3. a 4. bloku Mochoviec.

Slovenské elektrárne pozvali členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na návštevu dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ktorá sa uskutoční 26. septembra 2018.

Cieľom návštevy je umožniť členom výboru oboznámiť sa s aktuálnym stavom projekty priamo na mieste, ukázať im všetky kľúčové technologické celky a poskytnúť im dostatočný priestor na diskusiu s tímom zodpovedným za dokončovanie a uvádzanie elektrárne do prevádzky. Slovenské elektrárne majú záujem o vecnú, korektnú a odbornú diskusiu s členmi výboru a sú pripravené zodpovedať na položené otázky. Na návšteve a prehliadke sa zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Slovenské elektrárne pri tejto príležitosti opätovne potvrdzujú, že pred uvádzaním každého bloku do prevádzky navštívi elektráreň v Mochovciach dlhodobo plánovaná expertná misia Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární a následne, počas skúšobnej prevádzky, aj misia OSART Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.