Prihláška do súťaže

PRIHLASOVANIE UZAVRETÉ 20. JÚLA 2018

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu v roku 2018 sa môžu prihlásiť študenti slovenských a českých technických univerzít so svojimi bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami z oblasti energetiky.

Študenti sa do súťaže prihlasujú vyplnením elektronickej prihlášky do 20. júla 2018. Súčasťou prihlášky sú tieto dokumenty v uložené v pdf formáte:

  • záverečná práca,
  • posudok vedúceho práce,
  • posudok oponenta práce,
  • potvrdenie garanta doktorandského štúdia (len v prípade dizertačných prác).

Prihlásené práce hodnotí odborná hodnotiaca komisia zložená z profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární. Spomedzi uchádzačov komisia vyberie najlepšiu bakalársku prácu, ktorej autor dostane cenu spojenú s finančnou odmenou.

Z diplomových a dizertačných prác komisia vyberie troch kandidátov z diplomových a troch kandidátov z dizertačných prác, ktorí výsledky svojich záverečných prác budú prezentovať počas podujatia venovaného energetike, ktoré sa bude konať 4. októbra 2018 v informačnom a vzdelávacom centre Energoland, ktoré sa nachádza v MochovciachNa základe hlasovania účastníkov podujatia bude vyhodnotená najlepšia diplomová a dizertačná práca.

Oficiálne odovzdanie cien Aurela Stodolu za rok 2018 počas galavečera organizovaného v rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa koná v od 5. do 11. novembra 2018.