Bohunice: Reaktorové bloky pripravené pracovať naplno ďalší rok

08/07/2021
Bohunice: Reaktorové bloky pripravené pracovať naplno ďalší rok
Tohtoročná plánovaná generálna odstávka 3. bloku jadrovej elektrárne AE Bohunice V2 sa skončila vo štvrtok 8. júla.

Slovenské elektrárne ukončili na 500-megawattovom bohunickom bloku tretiu zo štyroch tohtoročných plánovaných generálnych odstávok slovenských atómových elektrární. Po úspešnej tlakovej skúške, fyzikálnom a energetickom spúšťaní vo štvrtok krátko po polnoci prifázovali prvú turbínu k sieti.

Najväčší výrobca elektriny v krajine počas generálnej odstávky vymenil časť paliva v reaktore a vykonal naplánované periodické práce, ako nedeštruktívna kontrola reaktora zvonka, overenie stavu zvarov na prívodných potrubiach parogenerátorov, výmena rúrok hlavných kondenzátorov turbíny, modernizácia výpočtových staníc či vnútorných rozvodov technickej vody v nejadrovej časti elektrárne.

„Vykonali sme všetky naplánované činnosti a pripravili sme tretí blok na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku na nasledujúcu kampaň. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prácach,  zamestnancom slovenských elektrární i dodávateľom,“ zhodnotil odstávku Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne.

Odstávky a opravy sú dlhodobo plánovaným procesom a štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne. Po ich skončení sú jadrové bloky pripravené na ďalší takmer rok nepretržitej prevádzky, počas ktorého jeden bohunický blok – v porovnaní s modernou plynovou alebo uhoľnou elektrárňou – zabráni vypusteniu takmer 3 miliónov ton emisií CO2 do ovzdušia. Teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizla tretina osobných a nákladných áut.

Najmä vďaka jadrovým elektrárňam Slovenské elektrárne, a. s., v uplynulom roku dodali do siete až 95 % energie bez emisií CO2, čo je najviac v histórii spoločnosti.