Cena Aurela Stodolu 2016

10/11/2016
Cena Aurela Stodolu 2016
Slovenské elektrárne oceňujú najlepšie bakalárske, diplomové, dizertačné a ŠVOČ práce zamerané na energetiku.

Slovenské elektrárne ako hlavný partner Týždňa vedy a techniky na Slovensku vo štvrtok 10. novembra udelili Ceny Aurela Stodolu za najlepšie bakalárske, diplomové a dizertačné práce v oblasti energetiky v celkovej hodnote 7 000 eur.

Víťazné práce riešia témy technického charakteru, ako napríklad hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy, regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora, projektovú dokumentáciu pre vonkajšiu 400 kV rozvodňu, či trojvinuťové transformátory a ich  vlastnosti pri zaťažení.

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci, ktoré so slovenskými technickými univerzitami podpísali v roku 2007.

V rámci ôsmeho ročníka súťaže hodnotila odborná komisia profesorov slovenských technických univerzít a zástupcov Slovenských elektrární až 40 súťažiacich prác. Cenu Aurela Stodolu získali:

Dizertačné práce

  • Štefan Čerba, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za prácu Regulačný systém plynom chladeného rýchleho reaktora.
  • Matúš Kováč, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STUBA) za prácu Metódy a postupy pre hodnotenie napäťovej stability elektrizačnej sústavy.

Diplomové práce

  • Jakub Januška, FEI STUBA, za prácu Projektová dokumentácia pre vonkajšiu rozvodňu 400 kV.
  • Róbert Ješko, FEI STUBA, za prácu Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440.

Bakalárske práce

  • Jakub Slávik, FEI STUBA, za prácu Vplyv prechodných dejov v prenosovej sústave na stabilitu generátorov.
  • Marek Širanec, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, za prácu Trojvinuťové transformátory a ich vlastnosti pri zaťažení.

„Program Energia pre vzdelanie a Cena Aurela Stodolu  vyjadruje nielen našu snahu o podporu rozvoja  vzdelaní technického typu, ale najmä podporuje užšiu spoluprácu praxe a vzdelávacích inštitúcií. Aj touto cestou blahoželáme oceneným študentom a tešíme sa na dlhodobú vzájomnú spoluprácu,“ uviedla pri odovzdávaní cien Jana Kollárová, riaditeľka ľudských zdrojov a organizácie riadenia Slovenských elektrární.