Ceny za vedu a techniku

18/11/2014
Ceny za vedu a techniku
Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov sa stal Tímom roka 2014

V roku 2014 sa po prvý raz počas Týždňa vedy a techniky odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na pravidelnom podujatí ocenili prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Cenu Vedecko-technický tím roka za rok 2014 získal Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Ocenený bvol za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 13. novembra v bratislavskom Centre vedecko-technických informácií SR cenu prevzal líder tímu prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. na fotografii s Petrom Pellegrinim, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu. V rámci podujatia boli odovzdané aj Ceny Aurela Stodolu, ktoré študentom v mene Slovenských elektrární odovzdal Vladivoj Řezník, riaditeľ inžinieringu.