Jadrové elektrárne: Skončila sa posledná generálna odstávka pre rok 2021

13/10/2021
Jadrové elektrárne: Skončila sa posledná generálna odstávka pre rok 2021
Slovenské elektrárne 12. októbra v Mochovciach ukončili poslednú tohtoročnú plánovanú odstávku jadrových blokov.

Prifázovaním prvého turbogenerátora k sieti Slovenské elektrárne v utorok 12. októbra ukončili viac ako trojtýždňovú generálnu odstávku druhého bloku Atómových elektrární Mochovce. Pred uvedením bloku do prevádzky úspešne vykonali všetky tlakové skúšky primárneho okruhu, parogenerátorov a požadované testy fyzikálneho a energetického spúšťania.

Na prácach, ktoré zahŕňali okrem výmeny necelej pätiny paliva v reaktore, opravy a revízie vybraných zariadení i plánované projekty sa zúčastnili stovky zamestnancov Slovenských elektrární a dodávateľských firiem. Najrozsiahlejší a dlhodobý projekt seizmického zodolnenia elektrárne pokračuje kontinuálne aj po odstávke.

„Druhý blok po odstávke už vyrába bezpečne a spoľahlivo, je pripravený dodávať bezemisnú elektrinu do siete ďalšiu kampaň. Vynikajúci tím domácich spolupracovníkov i dodávateľov zvládol aj tie najnáročnejšie odstávkové činnosti. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohtoročnej poslednej odstávky na slovenských jadrových blokoch,“ skonštatoval Martin Mráz, riaditeľ elektrárne Mochovce.