Na 3. blok Mochoviec sme pozvali ďalšiu misiu MAAE

21/01/2021
Na 3. blok Mochoviec sme pozvali ďalšiu misiu MAAE
Na žiadosť Slovenských elektrární Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) pozval na 3. blok Mochoviec následnú misiu Pre-OSART.

Na základe žiadosti Slovenských elektrární, a.s., ÚJD hneď v prvý pracovný deň roka 2021 pozval expertov MAAE, aby v máji alebo júni na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce uskutočnili následnú misiu tímu predprevádzkového hodnotenia bezpečnosti, tzv. Pre-OSART Follow-up.

Cieľom misií OSART je zlepšenie prevádzkovej bezpečnosti objektívnym posúdením výkonu bezpečnosti podľa bezpečnostných štandardov MAAE a poskytovaním odporúčaní a návrhov na zlepšenie, kde je to vhodné.

Nový blok v Mochovciach, ktorý je krátko pred spustením, navštívila 18-dňová misia tímu Pre-OSART na prelome novembra a decembra 2019. Závery misie Pre-OSART sú zhrnuté v správe NSNI/OSART/209/2019.

Priložená je kópia listu, ktorým ÚJD pozval MAAE na misiu Pre-OSART Follow-up:

Mochovce 3: Pozvanie na Pre-OSART Follow-up