Odstávkový maratón jadrových blokov sa presunul do Bohuníc

18/05/2021
Odstávkový maratón jadrových blokov sa presunul do Bohuníc
V pondelok 17. mája ráno sa začala plánovaná generálna odstávka štvrtého bloku AE Bohunice V2.

Odstávka zahŕňa štandardné údržbové práce; medzi významnejšie patrí oprava zvarov nátrubkov pohonov regulačných kaziet,  výmena rúrok v  hlavnom kondenzátore turbíny. Naplánované je aj štvordňové zníženie výkonu prevádzkovaného tretieho bloku na polovičný výkon na vykonanie opravy klapiek systému chladiacej vody terciárneho okruhu.

Hlavným cieľom odstávky je výmena zhruba pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovaných opráv a investičných projektov na zvýšenie bezpečnosti jadrovej elektrárne, ktoré sa nedajú vykonať počas plnej prevádzky jadrového bloku.

„V prvom rade kladieme dôraz na bezpečnosť, odstávkové práce prinesú veľký pohyb zvýšeného počtu pracovníkov vo výrobných priestoroch a bude nevyhnutné, aby každá činnosť bola realizovaná bezpečne, kvalitne a plynule.  Stále žijeme v období pandémie a s tým sú spojené aktuálne opatrenia platné bez výnimiek pre všetkých účastníkov odstávky. Jadrová bezpečnosť je našou prioritou,“ prízvukoval Patrik Kašo, riaditeľ bohunickej elektrárne. 

Už niekoľko dní po plánovanom skončení odstávky 4. bloku AE Bohunice začne 19. júna aj generálna odstávka 3. bloku.