Podzemnú vodu čistí až na 97 %

24/04/2019
Podzemnú vodu čistí až na 97 %
V blízkosti kúpeľov Chalmová v októbri Slovenské elektrárne dokončia tesniacu stenu na Dočasnom odkalisku Elektrární Nováky.

Slovenské elektrárne si uvedomujú historický vplyv hnedouhoľných Elektrární Nováky na životné prostredie, preto k jeho ochrane pristupujeme zodpovedne. Samostatnou kapitolou je odstraňovanie dlhodobých environmentálnych záťaží, akou je aj Dočasné odkalisko v tejto lokalite. Nachádza sa v blízkosti kúpeľov Chalmová a jeho sanáciu odštartovali ešte v roku 2014. Práce vrcholia v tomto roku a dokončiť ich plánujú v októbri.

Ku kúpeľom tak bude prúdiť vyčistená podzemná voda. Podľa odborníkov totiž spôsob zvolenej sanácie preukázal až 97% účinnosť.

Popol na Dočasné odkalisko ukladali do roku 1986 – dohromady až devätnásť miliónov metrov kubických. Rokmi sa postupne uvoľňoval do okolia, preto sú odkaliská zadefinované ako environmentálne záťaže a Slovenské elektrárne pristupujú k ich sanácii. V súčasnosti sa odkalisko využíva na ukladanie vedľajšieho produktu spaľovania – tzv. stabilizátu. Stabilizát je stabilný inertný odpad, ktorý neznečisťuje životné prostredie.

Tesniaca stena skrytá pod zemou

Sanácia na Dočasnom odkalisku začala v roku 2014. Po schválení ministerstvom životného prostredia energetici medzi odkaliskom a kúpeľmi Chalmová vybudovali prvú, šesťdesiatmetrovú časť tesniacej steny. Siaha do hĺbky desať až štrnásť metrov – teda nie do hĺbky geotermálnych vrtov susediacich kúpeľov.

V ďalších rokoch podzemné vody pravidelne monitorovali a riešenie sa osvedčilo. Cez priepustné brány v stene totiž prúdi znečistená voda, ktorú filtrujú kovové piliny a naviažu na seba znečisťujúce látky. Piliny potrebné meniť približne každých päť rokov.

Dočasné odkalisko, Nováky. Tesniaca stena je schovaná pod zemou.

Keďže je stena pod zemou, nijako nenarúša vzhľad okolitého prostredia a identifikovať ju dokážete iba vďaka kontrolným vrtom – rúram s priemerom pätnásť centimetrov, ktoré trčia asi pol metra zo zeme.

Aby sa úplne zabránilo prenikaniu znečisťujúcich látok do okolia, je ešte potrebné dobudovať úsek dlhý takmer stoštyridsaťpäť metrov. A podľa rozhodnutia okresného úradu ho musia dokončiť do októbra 2019. Slovenské elektrárne práce plánujú od polovice augusta, aby čo najmenej ovplyvnili kúpeľnú sezónu v Chalmovej. Po vybudovaní tesniacej steny ostane územie bez negatívnych vizuálnych obmedzení.

Vykurujú široké okolie

Okrem výroby a dodávky elektrickej energie Elektráreň Nováky dodávava v regióne aj horúcu vodu na vykurovanie domácností, verejných budov a podnikov. Patrí do portfólia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a v prevádzke je od roku 1953. Jej špecifikom je spaľovanie domáceho hnedého uhlia.