Rozbiehame IT Akadémiu Slovenských elektrární!

22/06/2020
Rozbiehame IT Akadémiu Slovenských elektrární!
Naše tímy majú mladé posily. Do firmy ťaháme šikovných študentov aj cez širokú škálu stáží. Čím všetkým ich vieme zaujať?

Minulý rok sme vytvorili príležitosti na platených i neplatených stážach pre dvadsaťjeden študentov a v rámci celej firmy sme prijali spolu vyše štyridsať absolventov. Pre žiakov stredných a vysokých škôl máme rozbehnutých hneď niekoľko projektov. Jedným z nich je praktický výcvik, ktorý v Slovenských elektrárňach zastrešujú ľudia z prípravy personálu v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov.

Ďalšími skvelými príležitosťami, ako v elektrárňach začať pracovať, sú letné stáže či IT akadémia. Druhú spomínanú aktivitu začiatkom roka pozastavila pandémia koronavírusu, no dnes už môžeme s radosťou oznámiť, že všetko sa vracia do starých koľají.

Na oddelenie informačných a komunikačných technológií (ICT) Slovenských elektrární minulý rok nastúpili spolu traja stážisti – dvaja na centrále v Bratislave a jeden na riaditeľstve vodných elektrárni v Trenčíne. Všetci traja sú v Slovenských elektrárňach dodnes. Jedným z nich bol aj Martin Hajdu, ktorý sa na svojom útvare veľmi rýchlo osvedčil, vytvoril si dobré vzťahy a od začiatku bol nápomocný pri viacerých projektoch. Od 1. februára 2020 sa Martin stal zamestnancom Slovenských elektrární – po stáži sme mu ponúkli miesto projektového administrátora na útvare Projektovej kancelárie kontinuálneho zlepšovania.

Stáže nám pomáhajú budovať si imidž atraktívneho zamestnávateľa, čo je v dnešných časoch, kedy konkurencia nikdy nespí, nesmierne dôležité. Budovanie značky a riešenie otázok nástupníctva neustále pomáha posilňovať elektrárenské tímy a odovzdávať skúsenosti novej generácii energetikov.

Ďalším zo stážistov, ktorý prešiel z práce na dohodu do Programu absolvent, je Adam Melicher. Momentálne študuje na FIIT STU a ako sám vraví, uvidí, ako sa budú veci v budúcnosti vyvíjať.

„O ponuke práce som sa dozvedel z inzerátu na Profesii. Najviac ma oslovila možnosť pracovať pre veľkú spoločnosti a príjemné finančné ohodnotenie. Ide o moju prvú reálnu pracovnú skúsenosť. Veľmi sa mi páči, že mám flexibilný pracovný čas, teda mohol som do práce chodiť, kedy som chcel, nebol som nijako obmedzovaný. Keď som bol zamestnaný na dohodu, najskôr som robil drobné úpravy v novom systéme jednej aplikácie, potom rôzne skripty v Exceli a neskôr aj zmeny na samotnej aplikácii. Teraz, keď som už na polovičný úväzok, robím viac-menej to isté plus samozrejme nejaké riešenia problémov používateľov atď. Zatiaľ som tu určite spokojný.“

Adam Melicher
Správca aplikácií v Programe absolvent
Slovenské elektrárne, a.s.

IT Akadémia otvára svoje brány

Pre študentov 3. alebo 4. ročníka VŠ, ktorých baví programovanie, IT technológie či práca na projektoch, máme hneď niekoľko zaujímavých ponúk.

Dĺžka stáží v Slovenských elektrárňach je od šesť do dvanásť mesiacov, s možnosťou následnej ponuky zamestnania po ukončení štúdia. Žiaci môžu pracovať v unikátnom prostredí, v sektore energetiky s jedinečnými IT systémami.

Záujemcovia o IT Akadémiu si môžu vybrať z týchto oblastí:

  • Business intelligence alebo hľadanie pravdy v dátach,
  • Systémy pre riadenie elektrární a obchodovanie s elektrickou energiou,
  • SAP kompetenčné centrum – finančné moduly a moduly pre riadenie procesov jadrových elektrární,
  • Bezpečnosť informačných systémov, veľmi dôležitá téma u nás,
  • Systémy pre podporu procesov Slovenských elektrární – ako byť rýchlejší a efektívnejší (RPA, DMS a iné).

Ak máte pocit, že by sa s predchádzajúcimi riadkami stotožnil niekto šikovný z vášho okolia, rozhodne neváhajte a odporučte mu Slovenské elektrárne.

Ak máte záujem o IT Akadémiu, kliknite na tieto odkazy:

„Pre mňa je cieľom dať šancu IT talentom, aby mali možnosť uplatniť sa na ICT v Slovenských elektrárňach. V prvej fáze posudzujeme životopisy a hľadáme top uchádzačov. Tí najlepší absolvujú výberové konanie, kde vyberieme 6 absolventov, s ktorými budeme ďalej odborne pracovať. Každý z nich dostane svojho kolegu – mentora, tzv. „buddyho“ , neskôr už riadne nastúpia na platenú stáž. Vzájomná spokojnosť je pre nás kľúčová, a preto každý štvrťrok vyhodnocujeme priebeh a výsledky našej akadémie.“

Gabriel Farkaš
manažér ICT, iniciátor IT Akadémie a mentor
Slovenské elektrárne, a.s.