Toto auto zvládne odviezť dve dekompresné komory a majú ho naši potápači

13/11/2020
Toto auto zvládne odviezť dve dekompresné komory a majú ho naši potápači
Potápačská stanica Slovenských elektrární je aj vďaka novučičkému vozidlu stále v top kondícii.

Vysoko odborne, profesionálne a fyzicky zdatní ľudia z vodných elektrární, ktorých prácu oceňujú aj v jadrových elektrárňach v Bohuniciach a Mochovciach, ale aj v tepelných elektrárňach v Novákoch a Vojanoch. Tím šiestich srdečných chlapov, ktorí dlhé roky žijú ako jedna veľká rodina. Potápači zo Slovenských elektrární. Okrem pravidelných školení, odborného výcviku a preskúšaní pre výkon svojej práce potrebujú aj zvláštnu, kvalitnú a bezpečnú výstroj – aj tú na štyroch kolesách.

Očakáva sa od nich, že na miesto určenia sa dostavia bez úhony, načas a „v plnej poľnej“. Preto potápači na prepravu používajú špeciálne technologické auto s nadstavbou, kde je umiestnená potápačská výstroj a všetky potrebné potápačské prístroje. Staré vozidlo už ale doslúžilo. Za desať rokov a odjazdených viac ako 260-tisíc kilometrov sa dostalo na hranicu životnosti.

Okrem toho, pre dodržanie maximálnej povolenej hmotnosti museli v posledných rokoch jazdiť na zásah dvoma autami. Navyše, pri prácach v hĺbkach tridsať a viac metrov pod hladinou, napríklad na PVE Ružín, mali náklad ešte väčší – nie jednu, ale dve dekompresné komory. Do starého auta sa jednoducho nevošli.

Slovenský unikát

„Prevzali sme si novučičké auto, ktoré je okrem iného vybavené tou najmodernejšou potápačskou technikou. Vieme v ňom v prípade potreby pri zásahoch vo veľkých hĺbkach odviezť dve dekompresné komory,“ hovorí Peter Ovádek, vedúci skupiny potápačov. „Veľký rozdiel je v tom, že doteraz, keď sme riešili potápačské auto, vždy sme dostali iba auto a my sme tam potom dávali dovnútra techniku a výbavu. Prvýkrát v histórii, a to sa v elektrárňach potápam už cez 30 rokov, sme dostali komplet vybavené vozidlo. Navyše, má najmodernejšie zariadenia, aké sú momentálne na trhu pre pracovné potápanie – a vôbec potápanie ako také.“

„Pre nás bezpečnosť, bezchybná komunikácia a rešpekt nie sú len frázy. Pre nás to platí na milión percent. Preto za tento parádny predvianočný darček môžem za nás všetkých poďakovať všetkým, ktorí môžu za to, že máme nové, funkčné a bezpečné auto s kvalitnou technikou. Veľmi si to vážime,“ dopĺňa potápač Peter Ovádek.

Auto má jednu dekompresnú komoru na stálo a disponuje tiež možnosťou pridania ďalšej. Do výbavy patrí aj najnovšia helma Kirby Morgan KM97. Okrem nej majú aj dve KM47 so zabudovaným kompletným dýchacím a komunikačným systémom a audiovizuálnym systémom pre tvorbu obrazovej dokumentácie pri výkone prác. Rovnako aj pozemná stanica je od renomovanej značky Kirby Morgan. Na nafukovanie potápačských prístrojov a zásobníkov vzduchu v dekompresnej komore budú využívať nový kompresor The Capitano od firmy Bauer.

„Spojenie novej potápačskej techniky s vysokou profesionalitou a odbornosťou umožní našim potápačom bezpečne, spoľahlivo a kvalitne plniť náročné úlohy nielen pri zabezpečovaní bežných opráv, ale aj pri riešení krízových situácií a havarijných stavov. Tak teda veľa bezpečných kilometrov na novom aute a veľa úspešných odpotápaných hodín s využitím novej techniky.“

Milan Ilčík
riaditeľ vodných elektrární
Slovenské elektrárne, a.s.

Potápačská stanica vodných elektrární je aj vďaka novému automobilu stále v top kondícii. Nielen, že sú potápači zo Slovenských elektrární na Slovensku jediní, ktorí vykonávajú zásahy pri poruchách pod vodou – vo vodných, jadrových aj tepelných elektrárňach – ale odteraz majú aj auto s výbavou, akú na Slovensku nemá nikto iný.

POTÁPAČSKÁ STANICA

Ako súčasť údržby vodných elektrární vykonáva práce na zariadeniach a konštrukciách nachádzajúcich sa pod vodou na vodných elektrárňach Slovenských elektrární, a.s. Slúži na operatívne zásahy pri likvidácii porúch a závad na technologickom a hydrotechnickom zariadení turbogenerátorov a ich príslušenstva (vtokové a výtokové objekty atď.) a na ich pravidelné kontroly a prehliadky. Potápači okrem toho zasahujú na všetkých prevádzkových lokalitách Slovenských elektrární, a.s. – AE Bohunice, AE Mochovce, TE Nováky a TE Vojany.