{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dr\u017eia krok s dobou a vyu\u017e\u00edvaj\u00fa modern\u00e9 matematick\u00e9 n\u00e1stroje na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia. \u0160ikovn\u00fdch analytikov h\u013ead\u00e1me u\u017e medzi \u0161tudentmi.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

San\u00e1cia: Zemiansky potok<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tZ\u00e1\u0165a\u017e bola identifikovan\u00e1 v tesnej bl\u00edzkosti are\u00e1lu Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky (ENO). Poch\u00e1dza z obdobia hav\u00e1rie P\u00f4vodn\u00e9ho odkaliska z roku 1965. Podrobn\u00fd prieskum lokality preuk\u00e1zal environment\u00e1lne riziko. V roku 2018 prebiehala san\u00e1cia lokality met\u00f3dou ex-situ. V\u0161etok zne\u010disten\u00fd materi\u00e1l bol od\u0165a\u017een\u00fd a ulo\u017een\u00fd na ur\u010den\u00e9 miesto. Lokalita po san\u00e1cii u\u017e nepredstavuje environment\u00e1lne riziko.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Misia Mars 2<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

V\u00fdbor NRSR v Mochovciach<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKontrola bezpe\u010dnosti na dostavbe tretieho bloku jadrovej elektr\u00e1rne v Mochovciach je mnohon\u00e1sobn\u00e1 a dostato\u010dn\u00e1, potvrdila v stredu 26. septembra po n\u00e1v\u0161teve elektr\u00e1rne predsedn\u00ed\u010dka hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR za SaS Jana Ki\u0161\u0161ov\u00e1.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Mochovce: br\u00edfing k hydrosk\u00fa\u0161e<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tTla\u010dov\u00fd br\u00edfing Mochovciach, kde Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u00faspe\u0161ne ukon\u010dili studen\u00fa hydrosk\u00fa\u0161ku 3. bloku jadrovej elektr\u00e1rne.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n