{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Krpe\u013eany<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Krpe\u013eany je prv\u00fdm, riadiacim stup\u0148om najvy\u0161\u0161ie polo\u017eenej deriva\u010dnej kask\u00e1dy vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed na V\u00e1hu.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

\u010cierny V\u00e1h<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPre\u010derp\u00e1vacia vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 \u010cierny V\u00e1h je najv\u00e4\u010d\u0161ou pre\u010derp\u00e1vacou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou a svojim in\u0161talovan\u00fdm v\u00fdkonom aj najv\u00e4\u010d\u0161ou vodnou elektr\u00e1r\u0148ou v SR.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Liptovsk\u00e1 Mara<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 okrem prirodzen\u00fdch prietokov V\u00e1hu na v\u00fdrobu elektriny vyu\u017e\u00edva aj vodu pre\u010derpan\u00fa do hornej n\u00e1dr\u017ee v dobe prebytku elektriny v s\u00fastave.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Orava<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Orava je umiestnen\u00e1 pri prvej ve\u013ekej akumula\u010dnej n\u00e1dr\u017ei v povod\u00ed V\u00e1hu so sez\u00f3nnym vyrovn\u00e1van\u00edm odtokov.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Science Talks<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tKonferencia sa v Bratislave konala 10. novembra v r\u00e1mci T\u00fd\u017ed\u0148a vedy a techniky na Slovensku. Science Talks je podujatie zameran\u00e9 na populariz\u00e1ciu vedy a techniky, ktor\u00e9 organizuj\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne a Asoci\u00e1cia pre ml\u00e1de\u017e, vedu a techniku (AMAVET).\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t