{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Uhlie rozmrazuj\u00fa infra\u017eiari\u010dmi<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tUnik\u00e1tna technol\u00f3gia sa osved\u010dila v Elektr\u00e1r\u0148ach Nov\u00e1ky. Po\u010das zimy, ke\u010f teploty klesaj\u00fa hlboko pod bod mrazu, sa infra\u017eiari\u010de na rozmrazovanie uhlia vyu\u017e\u00edvalj\u00fa naplno.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Pot\u00e1pa\u010di<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPot\u00e1pa\u010dsk\u00fa skupinu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed tvor\u00ed osobitne vycvi\u010den\u00e1 a vyzbrojen\u00e1 skupina pot\u00e1pa\u010dov z povolania. Je ur\u010den\u00e1 k vykon\u00e1vaniu \u0161pecializovan\u00fdch pot\u00e1pa\u010dsk\u00fdch pr\u00e1c na zariadeniach a kon\u0161trukci\u00e1ch, ktor\u00e9 sa nach\u00e1dzaj\u00fa pod vodou vo vodn\u00fdch, ale aj jadrov\u00fdch a tepeln\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach. Vznikla v roku 1967 a m\u00e1 \u0161es\u0165 \u010dlenov.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Science Talks 2016<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tPodujatie ur\u010den\u00e9 u\u010dite\u013eom a \u017eiakom stredn\u00fdch \u0161k\u00f4l, ktor\u00ed sa z\u00fa\u010dast\u0148uj\u00fa Festivalu vedy a techniky. Jeho cie\u013eom je in\u0161pirova\u0165, motivova\u0165 a prinies\u0165 mlad\u00fdm pozit\u00edvne pr\u00edklady zo sveta vedy, v\u00fdskumu a v\u00fdvoja nov\u00fdch technol\u00f3gi\u00ed.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Misia: Mars<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tV spolupr\u00e1ci so Slovenskou organiz\u00e1ciou pre vesm\u00edrne aktivity (SOSA) a vedky\u0148ou Michaelou Musilovou organizuj\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne (SE) prv\u00fd ro\u010dn\u00edk s\u00fa\u0165a\u017ee pre stredn\u00e9 a vysok\u00e9 \u0161koly Misia Mars.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Letn\u00e1 \u0161kola energetiky 2016<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tV roku 2016 t\u00edm Letnej \u0161koly energetiky roz\u0161\u00edril jej dosah na v\u0161etky \u0161tyri krajiny Vy\u0161ehradu. Spr\u00edsnili sa preto najm\u00e4 jazykov\u00e9 krit\u00e9ri\u00e1 a dvere Letnej \u0161koly sa otvorili skupine 20 v\u00fdborne anglicky hovoriacich vysoko\u0161kol\u00e1kov, bez oh\u013eadu na ich odborn\u00e9 zameranie \u010di stupe\u0148 \u0161t\u00fadia.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n