Letná škola energetiky

Nadväzujúc na minuloročný úspech Slovenské elektrárne s partnermi pripravili 2. ročník Letnej školy energetiky. Konal sa na Slovensku od 26. júna do 2. júla.

Záštitu nad Letnou školou energetiky opäť prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, ktorý sa znova rozhodol stretnúť s dvadsiatkou najúspešnejších študentov a vypočuť si ich predstavy o energetickej budúcnosti Európy.

V roku 2016 tím Letnej školy energetiky rozšíril jej dosah na všetky štyri krajiny Vyšehradu. Sprísnili sa preto najmä jazykové kritériá a dvere Letnej školy sa otvorili skupine 20 výborne anglicky hovoriacich vysokoškolákov, bez ohľadu na ich odborné zameranie či stupeň štúdia.

Program podujatia je svojím obsahom a tematickým zameraním určené najmä študentom študujúcim vo vyšehradskom regióne alebo študentom pochádzajúcim z vyšehradského regiónu študujúcim v zahraničíktorí sa zaujímajú o energetiku v regióne a plánujú sa tejto problematike venovať aj počas svojho profesijného života.

Program je bohatý na interaktívne workshopy a diskusie s kľúčovými predstaviteľmi európskeho a medzinárodného energetického sektora, s energetickými expertmi, analytikmi a novinármi. Študenti navštevujú verejnosti neprístupné zariadenia elektrární, absolvujú odborné tréningy a ďalšie zábavno-vzdelávacie spoločenské aktivity.

Všetky náklady spojené s Letnou školou  energetiky 2016 hradí organizátor a partneri. Účastníci sa na Letnej škole energetiky zúčastňujú ZADARMO. Jediným nákladom, ktorý si účastníci hradia samostatne, je doprava z ich miesta bydliska do Bratislavy (resp. do miesta konania Letnej školy energetiky). Bližšie informácie nájdete v Štatúte Letnej školy energetiky 2016.

Cieľom letnej školy energetiky je motivovať mladých ľudí k štúdiu energetiky a k väčšiemu záujmu o témy s energetikou spojené. Zároveň je to platforma pre posilnenie vzájomných vzťahov medzi energetickými spoločnosťami, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami, médiami i odborníkmi a analytikmi z oblasti energetiky.

Pre viac informácií o Letnej škole energetiky sledujte našu Facebook alebo Google+ stránku, či naše Twitter a LinkedIn účty. Pozrite sa, ako sme absolvovali ročník 2015.

Hlavný partner:

Magyar Villamos Művek

Partneri:

Zastúpenie Európskej komisie na SlovenskuZápadoslovenská energetika, a.s. www.rosatom.ruSlovenská debatná asociáciaSeesame

Inštitucionálni partneri:

GLOBSECMedzinárodný vyšehradský fondwww.ceid.hu

Mediálna spolupráca:

www.energia.skEnergie-portal.sk