Dizajn 3. a 4. bloku AE Mochovce

Reaktorová sála3 x 100%
každý bezpečnostný systém má plnohodnotnú dvojnásobnú zálohu

Projekt 3. a 4. bloku AE Mochovce je založený na odskúšanej technológii tlakovodného reakto­ra (PWR) a zahŕňa najnovší technologický pokrok a opatrenia na zlepšenie bezpečnosti.

Zmeny projektu boli schválené Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky. Vylepšený projekt elektrárne spĺňa alebo dokonca prekračuje súčasné medzinárodné bezpečnostné požiadavky a je porovnateľný s jadrovými reaktormi, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe v EÚ.

Medzi najvýznamnejšie modifikácie patria:

  • systém riadenia ťažkých havárií
  • najmodernejší digitálny systém kontroly a riadenia
  • vylepšenie seizmickej odolnosti blokov
  • zvýšenie kvality systému požiarnej ochrany
  • zapracovanie najlepších prevádzkových skúseností do projektu

Projekt 3. a 4. bloku preverila aj nezávislá medzinárodná Bezpečnostná komisia šiestich medzinárodne uznávaných expertov na jadrovú bezpečnosť. Pozitívne stanovisko k 3. a 4. bloku AE Mochovce vyjadrila aj Európska komisia podľa Zmluvy o Euratome.