Technické parametre

Typ reaktora tlakovodný reaktor VVER 440/V-213
Tepelný výkon reaktora 1 375 MWt
Hrubý elektrický výkon 471 MWe
Primárny okruh 6 slučiek
Pracovný tlak / teplota 12,26 MPa / 267 – 297 °C
Tlaková nádoba reaktora (v/ø) 11 805 mm/3 542 mm
Sekundárny okruh
Parogenerátor (6 na blok) PGV - 213
Množstvo vyrobenej pary 450t/h
Tlak a teplota pary na výstupe z PG 4,7 MPa/260 °C
Turbína (2 na blok) 264 MWe
Menovitý výkon generátora 259 MVA
Napätie na svorkách 15,75 kV
Menovitý prúd 3 x 10 950 A
Terciárny okruh
Max. teplota chladiacej vody 33 °C
Výška chladiacich veží 125 m