Dobšiná II

Turbo generátory VE DobšináMalá vodná elektráreň Dobšiná II využíva vodu, ktorá sa zhromažďuje v dolnej nádrži PVE Dobšiná. Je umiestnená priamo v meste Dobšiná. Pod mestom Dobšiná je ešte umiestnená vyrovnávacia nádrž.

Parametre MVE Dobšiná II
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný 2 MW
Tok Dobšinský Potok
Typ turbíny Kaplan – horizontálna
Prietok 1x 6 m3.s-1
Počet turbo agregátov 1
Rok uvedenia do prevádzky 1994
Priemerná ročná výroba 3,81 GWh