Malé Gabčíkovo – S VII

Turbíny VE GabčíkovoNa využitie vody pre zabezpečenie napájania zavlažovacieho kanála S VII bola na vtokovom kanále tesne pred plavebnými komorami stupňa Gabčíkovo postavená malá vodná elektráreň, v ktorej sú inštalované dva agregáty s Francisovou turbínou. Aj táto MVE bola zaradená v pôvodnom Zmluvnom projekte Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním Gabčíkova nájdete tu.

PARAMETRE MVE MALÉ GABČÍKOVO
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný 1,04 MW
Tok Dunaj
Typ turbíny Francis
Prietok 2x4 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1994
Priemerná ročná výroba 3,6 GWh