Mošoň

400 kV rozvodňa VE GabčíkovoRovnako ako VE Čunovo, je aj MVE Mošoň predmetom náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Sú v nej inštalované dva agregáty s priamoprietočnou Kaplanovou turbínou a odpadná voda napája Mošoňské rameno Dunaja.

Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním Gabčíkova nájdete tu.

PARAMETRE MVE MOŠOŇ
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný 1,22 MW
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan – horizontálna
Prietok 2x10 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1994
Priemerná ročná výroba 4,3 GWh