Rakovec

Pôvodné technologické zariadenie MVE RakovecMalá vodná elektráreň Rakovec je vôbec najstaršou vodnou elektrárňou Slovenských elektrární. Bola uvedená do prevádzky v roku 1912.

Sú v nej inštalované dva agregáty s Francisovou turbínou a celé základné technologické zariadenie je pôvodné.

PARAMETRE MVE RAKOVEC
Kategória akumulačná
Výkon inštalovaný 0,5 MW
Tok Hnilec
Typ turbíny Francis
Prietok n/a
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1912
Priemerná ročná výroba 0,633 GWh