Tvrdošín

MVE Tvrdošín vyrovnáva odtoky zo špičkovej prevádzky VE Orava (na snímke)Malá vodná elektráreň bola vybudovaná pri vyrovnávacej nádrži Tvrdošín a jej účelom je vyrovnávať odtoky zo špičkovej prevádzky VE Orava.

Menší z turboagregátov má hltnosť 5 m3.s-1, t.j. toľko, ako je požadovaný biologický prietok v Orave pod Vodným dielom Orava, preto je v prevádzke takmer nepretržite.

Väčšie turboagregáty sú v prevádzke vtedy, keď sú prítoky do nádrže Orava vyššie.

PARAMETRE MVE TVRDOŠÍN
Kategória priehradová – prietočná
Výkon inštalovaný 6,1 MW
Tok Orava
Typ turbíny Kaplan – horizontálna
Prietok 2x30 + 1x5 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1979
Priemerná ročná výroba 18,02 GWh