Veľké Kozmálovce

MVE Kozmálovce – zásoba vody pre AE MochovceMVE Veľké Kozmálovce bola vybudovaná na rieke Hron ako jediná vodná elektráreň na tejto rieke, ktorá patrí do Slovenských elektrární, a.s. Hlavným účelom vodného diela Veľké Kozmálovce je zabezpečiť zásobu chladiacej vody pre AE Mochovce.

V malej vodnej elektrárni sú inštalované tri agregáty s turbínou kolenového typu a generátorom poháňaným cez prevodovku. Odpadná voda z menšieho z agregátov nie je zaústená do Hrona, ale do kanála Perec.

PARAMETRE MVE VEĽKÉ KOZMÁLOVCE
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 5,32 MW
Tok Hron
Typ turbíny Kaplan – horizontálna
Prietok 1x12 + 2x36 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1988
Priemerná ročná výroba 16 GWh