Nitrianske univerzitné dni 2017

Poriadnu dávku vedy zažijú návštevníci Nitrianskych univerzitných dní. Slovenské elektrárne pre nich pripravili Science Talks o rádioaktívnych diviakoch, misii Mars a supravodivosti.

Vidíme sa 2. mája 2017 na Science Talks

Počas Nitrianskych univerzitných dní budú o rádioaktívnych diviakoch, Misii Mars, či o supravodivosti rozprávať kapacity: Aba Teleki & Boris Lacsný z katedry fyziky UKF, Juraj Miššík z katedry biochémie SPU a Michaela Musilová, astrobiologička.

Aba TelekiAba Teleki študoval teoretickú jadrovú fyziku na Karlovej Univerzite v Prahe. Súčasne pracuje ako učiteľ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

PhD. získal v odbore všeobecná fyzika a matematická fyzika na Komenského univerzite v Bratislave. Jeho súčasný výskum sa na adekvátnu integráciu teórie relativity (špeciálnej a všeobecnej) do modernej osnovy vyučovania fyziky.

Je spoluautorom kvantitatívneho mikroskopického kognitívneho modelu ENKI. Je aktívnym členom Celoštátnej komisie Fyzikálnej olympiády.

Boris LacsnýBoris Lacsný pracuje ako učiteľ fyziky na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre.

PhD. získal v odbore  Teória vyučovania fyziky. Jeho výskum sa zameriava na modelovanie kognitívnych procesov vo vyučovaní fyziky a navrhovanie nových fyzikálnych experimentov pre vyučovanie fyziky.

Je autorom kvantitatívneho mikroskopického kognitívneho modelu ENKI.

Juraj MiššíkJURAJ MIŠŠÍK

Venuje sa biochémii, biochemickým metódam a rádioaktivite v životnom prostredí. Pracuje ako odborný asistent na katedre biochémie a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Súčasne spolupracuje s referenčným laboratóriom environmentálnej rádioaktivity v Nitre, kde sa špecializuje na gamaspektrometriu a rádiohygienickú kontrolu poľnohospodárskych produktov a surovín.

Je absolventom biofyziky a chemickej fyziky bratislavského "matfyzu" a titul PhD. získal na SPU v Nitre. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval prechodu rádioaktívneho cézia do potravín.

Michaela MusilováMICHAELA MUSILOVÁ

Astrobiologička so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú pevninské ľadovce, oceánske priekopy a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave.

Svoj výskum robila na University College London (UK), California Institute of Technology (USA) a University of Bristol (UK). Získala tiež výskumné štipendium pre prácu priamo v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA), spolupracovala aj na viacerých projektoch Európskej vesmírnej agentúry ESA (napr. Projekt MoonLITE).

V roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars Desert Research Station) v USA. Druhýkrát zakúsila život astronauta na Marse v januári 2017. V budúcnosti by chcela spolupracovať na vesmírnej misii, ktorej cieľom bude nájsť život v mimozemskom priestore.