{"list":"\n \"\"\n
\n

Marat\u00f3n pl\u00e1novan\u00fdch jadrov\u00fdch odst\u00e1vok pre rok 2019 sa skon\u010dil <\/h2>\n \t\t

Druh\u00fd blok jadrovej elektr\u00e1rne Mochovce je po gener\u00e1lnej odst\u00e1vke znova v prev\u00e1dzke a dod\u00e1va elektrinu do siete.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: Cez v\u00edkend za\u010d\u00edna odst\u00e1vka druh\u00e9ho bloku<\/h2>\n \t\t

Ide o posledn\u00fa tohtoro\u010dn\u00fa pl\u00e1novan\u00fa odst\u00e1vku v slovensk\u00fdch at\u00f3mov\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najlep\u0161\u00edm hokejov\u00fdm rozhodcom je oper\u00e1tor z jadrovej elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

Peter Stano, najlep\u0161\u00ed hokejov\u00fd rozhodca sez\u00f3ny 2018\/2019 s Cenou Juraja Okoli\u010d\u00e1nyho, pracuje ako oper\u00e1tor jadrovej elektr\u00e1rne V2 v Bohuniciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h2>\n \t\t

Na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia h\u013eadaj\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u0161ikovn\u00fdch analytikov u\u017e medzi vysoko\u0161kol\u00e1kmi.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tret\u00ed blok v Bohuniciach znova dod\u00e1va do siete<\/h2>\n \t\t

Prif\u00e1zovan\u00edm turbogener\u00e1tora k sieti sa v pondelok 15. j\u00fala skon\u010dila pl\u00e1novan\u00e1 odst\u00e1vka.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Mochovciach u\u017e rozto\u010dili turb\u00ednu 3. bloku<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne z blokovej dozorne \u00faspe\u0161ne nabehli cirkula\u010dn\u00e9 \u010derpadl\u00e1, naplnili chladiacu ve\u017eu a rozto\u010dili turb\u00ednu, ktor\u00e1 u\u017e \u010dak\u00e1 len na paru.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

VIDEO: Ve\u013ek\u00e9 cvi\u010denie hasi\u010dov v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Prv\u00fd raz v SR sme n\u00e1hradn\u00e9 dopl\u0148ovanie vody do jadrovej elektr\u00e1rne nacvi\u010dovali s ve\u013ekokapacitn\u00fdm \u010derpan\u00edm zo vzdialenosti a\u017e 7,6 kilometra.<\/p>\n <\/div>\n