{"list":"\n \"\"\n
\n

Mochovce: \u00daJD vydal n\u00e1vrh rozhodnutia na zavezenie paliva<\/h2>\n \t\t

Ak Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne splnia podmienky, \u00daJD SR vyd\u00e1 prvostup\u0148ov\u00e9 rozhodnutie. Ke\u010f nadobudne pr\u00e1voplatnos\u0165, prist\u00fapia k zav\u00e1\u017eaniu paliva.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce 3: Ukon\u010dili opakovan\u00fd n\u00e1hrev<\/h2>\n \t\t

V decembri 2019 prist\u00fapili Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne k \u010fal\u0161ej f\u00e1ze testovania pripravenosti jadrov\u00e9ho bloku na uv\u00e1dzanie do prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ekotopfilm v Energolande: Zmen\u00edme plan\u00e9tu, alebo seba?<\/h2>\n \t\t

Za jedin\u00e9 doobedie priv\u00edtal Energoland v Mochovciach a\u017e osemsto det\u00ed. Zastavil sa tu \u010fal\u0161\u00ed ro\u010dn\u00edk festivalu Ekotopfilm Junior.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne znova s certifik\u00e1tom za transparentn\u00fd nada\u010dn\u00fd fond<\/h2>\n \t\t

Certifik\u00e1ty ude\u013euje Asoci\u00e1cia firemn\u00fdch nad\u00e1ci\u00ed a nada\u010dn\u00fdch fondov (ASFIN) v spolupr\u00e1ci s KPMG.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Nov\u00e9 n\u00e1pady pos\u00favaj\u00fa Vojany \u010falej<\/h2>\n \t\t

Tuh\u00e9 druhotn\u00e9 palivo je v\u00fdrazne lacnej\u0161ie ako \u010dierne uhlie. Po z\u00edskan\u00ed potrebn\u00fdch povolen\u00ed ho chc\u00fa v Elektr\u00e1rni Vojany spoluspa\u013eova\u0165 s uhl\u00edm.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Toto s\u00fa v\u00ed\u0165azi! Odovzdali sme Ceny Aurela Stodolu<\/h2>\n \t\t

Najlep\u0161ie \u0161tudentsk\u00e9 pr\u00e1ce pri\u0161li zo Strojn\u00edckej fakulty \u017dilinskej univerzity, ko\u0161ickej FEI TUKE a bratislavskej FEI STU.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Marat\u00f3n pl\u00e1novan\u00fdch jadrov\u00fdch odst\u00e1vok pre rok 2019 sa skon\u010dil <\/h2>\n \t\t

Druh\u00fd blok jadrovej elektr\u00e1rne Mochovce je po gener\u00e1lnej odst\u00e1vke znova v prev\u00e1dzke a dod\u00e1va elektrinu do siete.<\/p>\n <\/div>\n