{"list":"\n \"\"\n
\n

Za\u010dala sa pl\u00e1novan\u00e1 gener\u00e1lna odst\u00e1vka 1. bloku AE Mochovce<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne za\u010dali 6. apr\u00edla gener\u00e1lnu odst\u00e1vku 1. bloku Mochoviec. Je prvou z odst\u00e1vok na\u0161ich jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed pl\u00e1novan\u00fdch v roku 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Kr\u00e1tka odst\u00e1vka 2. bloku v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne opravovali netesnos\u0165 na nejadrovej \u010dasti elektr\u00e1rne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Sucho zn\u00ed\u017eilo v\u00fdrobu elektriny<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne vlani dodali skoro 90 % elektriny bez emisi\u00ed a na slovenskom trhu si udr\u017eali podiel 69 %.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Polro\u010dn\u00e9 vysved\u010denie: Virtu\u00e1lna z\u00e1bava, ale aj varovanie pred online \u0161ikanou<\/h2>\n \t\t

V Energolande sa odovzd\u00e1vali vysved\u010denia \u017eiakom z\u00e1kladn\u00fdch \u0161k\u00f4l z okolia jadrovej elektr\u00e1rne AE Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: Na 3. bloku za\u010dala hor\u00faca hydrosk\u00fa\u0161ka <\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne za\u010dali 21. decembra v podve\u010dern\u00fdch hodin\u00e1ch hor\u00facu hydrosk\u00fa\u0161ku na 3. bloku AE Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Certifik\u00e1t transparentnosti pre Nada\u010dn\u00fd fond Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Certifik\u00e1ty ude\u013euje Asoci\u00e1cia firemn\u00fdch nad\u00e1ci\u00ed a nada\u010dn\u00fdch fondov (ASFIN) v spolupr\u00e1ci s KPMG.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Stredo\u0161kolsk\u00ed in\u017einieri: Na\u0161imi najv\u00e4\u010d\u0161\u00edmi fan\u00fa\u0161ikmi s\u00fa spolu\u017eiaci<\/h2>\n \t\t

Viliam Podh\u00e1jeck\u00fd a\u00a0Richard Magu\u013e\u00e1k n\u00e1s bud\u00fa reprezentova\u0165 na svetovej s\u00fa\u0165a\u017ei inov\u00e1torov CASTIC v \u010c\u00edne.<\/p>\n <\/div>\n