Predstavenstvo

Od 28. júla 2016 má predstavenstvo predsedu predstavenstva, prvého podpredsedu predstavenstva a druhého podpredsedu predstavenstva.

Branislav StrýčekBranislav Strýček

Branislav Strýček je znovuzvoleným členom a predsedom predstavenstva od 28. júna 2021 a generálnym riaditeľom Slovenských elektrární (SE) od 1. júla 2018. Do SE nastúpil v roku 2005 ako zástupca finančného riaditeľa a bol zodpovedný za reorganizáciu finančného úseku. V roku 2007 prevzal pozíciu finančného riaditeľa a od roku 2009 bol členom predstavenstva. Zodpovedal za strategické investície, akvizície, predaje a mnohomiliónové bankové zmluvy. Významným spôsobom prispel k úspešnej reštrukturalizácii spoločnosti po jej privatizácii v roku 2006.

V roku 2011 bol B. Strýček vymenovaný za finančného riaditeľa medzinárodnej divízie skupiny Enel so sídlom v Ríme, kde viedol finančných riaditeľov z viacerých európskych krajín a Ruska, určoval strategické a finančné ciele a viedol programy neustáleho zlepšovania. Po jeho návrate na Slovensko bol vymenovaný za podpredsedu predstavenstva spoločnosti (2012 – 2016) a ujal sa pozície riaditeľa obchodu, trhu, dispečingu a regulácie, kde bol zodpovedný za stratégiu predaja, podnikateľský rozvoj a regulačné záležitosti. Riadil aj podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodného aj maloobchodného predaja na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

B. Strýček je členom predstavenstva združenia Eurelectric, ktoré zastupuje európsky energetický priemysel. Bol aj členom predstavenstva vzájomnej poisťovne Elini. Pred nástupom do SE získal cenné skúsenosti v rôznych riadiacich pozíciách v spoločnostiach Emerson Network Power a Andersen na Slovensku, v USA a Taliansku.

B. Strýček získal inžiniersky titul na Slovenskej technickej univerzite v roku 1997. Stal sa členom Asociácie certifikovaných účtovníkov vo Veľkej Británii v roku 2004 a v roku 2009 získal titul MBA na London Business School, jednej z popredných biznisových škôl na svete. Je prvým Slovákom na poste predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární od roku 2006. Je aktívnym skialpinistom, horolezcom, behá maratóny a úspešne absolvoval aj dlhý triatlon (Ironman).

Linked In: Branislav Strýček

Michele BolognaMichele Bologna

Michele Bologna zastáva funkciu člena predstavenstva a prvého podpredsedu predstavenstva s účinnosťou od 12. decembra 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Vysokú školu skončil s červeným diplomom v odbore Medzinárodné a diplomatické vedy (špecializácia Medzinárodná ekonómia) na Univerzite v Terste (Taliansko), následne ukončil 2 postgraduálne štúdiá, prvé v oblasti Rozvojové vedy na Univerzite v Dubline (Írsko) a druhé v rámci celosvetového programu Executive MBA na obchodnej škole v Londýne a na Kolumbijskej univerzite (VB/USA).

Od júna 2016 riadi komunikáciu Enel Green Power, spoločnosti s celkovou inštalovanou kapacitou 36 GW v 30 štátoch. Je priamo zodpovedný za tím 30 ľudí v niekoľkých krajinách v oblasti firemnej a komerčnej komunikácie vrátane marketingu pre konečných zákazníkov na globálnej úrovni. Od roku 2016 zastával fuknciu člena dozornej rady Slovenských elektrární, a.s., a v rokoch 2006 až 2016 pôsobil ako manažér pre externé vzťahy, inštitucionálne záležitosti a udržateľnosť v spoločnosti Slovenské elektrárne. Jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti boli v Taliansko-slovenskej obchodnej komore, kde začal pracovať ako generálny riaditeľ v roku 2004 a od decembra 2006 bol 1. viceprezidentom tejto organizácie.

Bol ocenený vyznamenaním talianskeho prezidenta „Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarieta“ (Rád rytiera hviezdy solidarity), ktoré mu bolo oficiálne udelené v októbri 2008 talianskym prezidentom Giorgiom Napolitanom za špeciálne zásluhy v oblasti medzinárodnej spolupráce a sociálnej zodpovednosti. Je veľmi aktívny v oblasti neziskových organizácií, spoločenskej zodpovednosti firiem a medzinárodného obchodu. V rokoch 2011 až 2016 pôsoil ako člen dozornej rady nadácie Pontis, vedúcej organizácie v oblasti korporátnej sociálnej zodpovednosti v strednej Európe.

Hovorí plynule 5 jazykmi (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a slovenčina).

Radoslav Zigo

Milan Molnár
člen predstavenstva

Milan Molnár zastáva funkciu člena predstavenstva od 10. februára 2021. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Pedro José Cañamero González
člen predstavenstva

Pedro José Cañamero Gonzáles zastáva funkciu člena predstavenstva od 25. mája 2019. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Lukáš Maršálek
člen predstavenstva

Lukáš Maršálek zastáva funkciu člena predstavenstva od 21. januára 2019. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.


Ľubomír Tomík
člen predstavenstva

Ľubomír Tomík zastáva funkciu člena predstavenstva od 29. augusta 2020. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

Milan Horváth
člen predstavenstva

Milan Horváth zastáva funkciu člena predstavenstva od 29. augusta 2020. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 1. decembru 2021)