Prenájom VE Gabčíkovo

Aká je pravda?

Prečo bolo Gabčíkovo predané Enelu spolu so Slovenskými elektrárňami?

Vodná elektráreň Gabčíkovo (VEG) nebola predaná firme Enel. Slovenské elektrárne predali VEG štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba v súlade s rozhodnutím Vlády Slovenskej republiky z roku 2004, a to najmä kvôli Zmluve medzi ČSSR a MĽR o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros z roku 1977. Súčasťou uznesenia bolo rozhodnutie ponechať VEG v prenájme Slovenských elektrární kvôli zabezpečeniu efektívneho fungovania v mixe ostatných zdrojov Slovenských elektrární so zachovaním odvodu pre štátny podnik Vodohospodárska výstavba vo výške 65 % priemernej predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej vo VEG.

Celý materiál si môžete prečítať na www.rokovania.sk

Aká je pravda?

Ako štát získal Gabčíkovo od Slovenských elektrární?

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) doručil 4. decembra 2014 spoločnosti Slovenské elektrárne oznámenie o ukončení Zmluvy o prevádzke VEG podľa článku 5.2 Zmluvy, teda bez uvedenia dôvodu. Tento krok zakladal nárok Slovenských elektrární na odškodnenie v zmysle Zmluvy o odškodnení. Slovenské elektrárne potom robili všetky kroky na zabezpečenie fungovania VEG aj po odovzdaní do rúk VV, ktoré bolo naplánované na 10. marca 2015.

Deň pred týmto termínom doručila VV Slovenským elektrárňam list, v ktorom mala vypovedať Zmluvu o prevádzke, tentokrát aj s uvedením dôvodov. V ten istý deň mal Krajský súd v Bratislave rozhodnúť o žalobe Úradu pre verejné obstarávanie z roku 2007 o neplatnosti Zmluvy o prevádzke. Hoci toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, spoločnosť VV už v ten istý deň – s odvolaním sa na toto rozhodnutie – prevzala prevádzku Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Viac informácií

Aká je pravda?

Prečo Vodohospodárska výstavba podávala výpoveď dvakrát?

Prvá výpoveď z decembra 2014 bola legitímna, no priamo zakladala dôvody na odškodnenie Slovenských elektrární. Druhá výpoveď z 9. marca 2015 bola jasne účelová a Slovenské elektrárne využijú všetky právne nástroje na obhajobu svojich práv. Viac informácií

Aká je pravda?

Prečo súd vyhlásil zmluvu o prevádzke Gabčíkova Slovenskými elektrárňami za neplatnú?

Rozhodnutie súdu je prekvapujúce vzhľadom na viaceré uznesenia Vlády Slovenskej republiky, ktoré hovorili o prenajatí Vodnej elektrárne Gabčíkovo Slovenským elektrárňam. Pokiaľ došlo k porušeniu zákona, porušil ho v prvom rade verejný obstarávateľ, teda Vodohospodárska výstavba. Ak týmto krokom vznikli Slovenským elektrárňam škody, budú si ich uplatňovať a na ochranu svojich práv využijú všetky právne prostriedky na domácich a medzinárodných súdoch. Slovenské elektrárne potvrdzujú svoju žiadosť o vyplatenie odškodného za technológiu a aktíva Gabčíkova, ktorú odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, a to v celkovej sume 588 mil. eur. V sume sú započítané aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky. Viac informácií

Aká je pravda?

Môže Gabčíkovo vyrábať elektrinu naďalej?

VEG vyrába elektrinu naďalej aj vďaka tomu, že Slovenské elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe kompletný skúsený tím energetikov, od riadiacich pracovníkov až po údržbárov, ktorí prevádzkovali VEG prakticky od jeho spustenia. Rozdiel je však v cene, za ktorú je podnik Vodohospodárska výstavba schopný predávať elektrinu z VEG. Vďaka dlhodobým kontraktom, ktoré majú Slovenské elektrárne, by s určitosťou v súčasnosti predávali elektrinu z VEG za vyššie ceny, teda s vyšším výnosom, než aký získava Vodohospodárska výstavba. Odborné odhady hovoria o rozdieli od 10 do 20%, čo vo finančnom vyjadrení môže byť výpadok výnosov v objeme až 20 miliónov eur. Viac informácií