Privatizácia Slovenských elektrární

Aká je pravda?

Prečo sa Slovenské elektrárne privatizovali?

Zadlžené Slovenské elektrárne sa v roku 2004 privatizovali s cieľom získať strategického investora, ktorý by uskutočnil ozdravenie a reštrukturalizáciu spoločnosti. Očakávalo sa, že zahraničný investor bude schopný efektívnejšie riešiť problém vysokých nákladov a prevezme na seba záväzky plynúce z bankových úverov namiesto štátu. Na rozdiel od Slovenských elektrární boli totiž zahraniční záujemcovia o kúpu 66 % podielu kapitálovo silné spoločnosti.

Daň z príjmu: Slovenské elektrárne výrazne prispievajú do štátneho rozpočtu (v mil. EUR)
Aká je pravda?

Ako bola stanovená hodnota Slovenských elektrární pri predaji? Nepredali sa príliš lacno?

Vláda rozhodla o vyhlásení tendra (aukcie) na predaj 66 % podielu v Slovenských elektrárňach. Pri vyhodnotení výsledkov tendra rozhodovali:

  • váhu 90 % mala ponúknutá cena za kúpu podielu,
  • váhu 10 % mali technické kritériá – zámer investora s elektrárňami, rating investora, jeho skúsenosti s fúziami a akvizíciami v regióne a pod.

Záujemcovia o kúpu Slovenských elektrární teda súťažili najmä o to, kto ponúkne najvyššiu cenu za podiel v Slovenských elektrárňach.

Aká je pravda?

Nemohol za Slovenské elektrárne štát získať viac, než ponúkol Enel?

Za 66 % balík akcií Slovenských elektrární ponúkli České energetické závody (ČEZ) o zhruba 6 miliárd korún menej ako Enel. Vtedajší generálny riaditeľ ČEZ Martin Roman, v novembri 2004 v rozhovore pre stranicu BBC uviedol, že by za Slovenské elektrárne neponúkli viac, lebo pre ČEZ nemal 66 % podiel vyššiu hodnotu:

BBC: To znamená, že opravdu jste udělali maximum? Pokud byste udělali víc, nabídli ještě vyšší cenu, tak by to bylo pro akcionáře ztrátové?
M. Roman: Přesně tak. Bylo by to určitě nezodpovědným krokem a bylo to samozřejmě velké nutkání, protože ČEZ rozhodně má na to, aby nabídl více peněz. To nebylo o nabídnutých penězích, ale museli bychom to udělat s tím vědomím, že naši akcionáři ty peníze nedostanou zpět.

BBC: V čem to bylo tak rizikové, pokud byste přihazovali víc?
M. Roman: Víte, to je matematika prostě. Ta návratnost těch elektráren prostě při očekávané návratnosti našeho kapitálu je taková, že jsme mohli maximálně nabídnout tyto peníze. Kdybychom ...

BBC: Je to tou strukturou a zastaralostí například těch elektráren, které ...
M. Roman: Je to mimo jiné jejich obrovskou zadlužeností, protože ty elektrárny nejsou schopny generovat v žádném scénáři více peněz, aby při očekávané návratnosti kapitálu jsme mohli nabídnout více, než jsme nabídli.

BBC: ... ještě jste ochotni se o Slovenské elektrárny ucházet, ale v té nabídce, rozhodně nebudete ji vylepšovat?
M. Roman:
Já myslím, že to ani není možné.

Naopak, pre skupinu Enel bola kúpa podielu v Slovenských elektrárňach strategickou otázkou, keďže v tom čase sa uvažovalo o znovunaštartovaní jadrovej energetiky v Taliansku.

Aká je pravda?

Koľko v roku 2004 ponúkli jednotliví záujemcovia za 66 % podiel v Slovenských elektrárňach?

Konečné ponuky do tendra na kúpu 66 % podielu v Slovenských elektrárňach predložili traja záujemcovia:

  • taliansky Enel ponúkol 840 miliónov eur (33,6 miliárd korún),
  • České energetické závody (ČEZ) ponúkli 691 mil. eur (27,5 mld. Sk),
  • ruské konzorcium InterRAO UES chcelo zaplatiť 548 mil. eur (22 mld.Sk).

Ponuku firmy Enel schválila privatizačná komisia ako poradný orgán vlády, ktorá sa stotožnila s rozhodnutím privatizačného poradcu – spoločnosťou PricewaterhouseCoopers. V záverečnom hlasovaní bolo 14 z 15 členov komisie (zástupcov ministerstiev hospodárstva, financií, Fondu národného majetku SR, parlamentu a nezávislých členov) za tento návrh a jeden člen sa hlasovania zdržal.

Aká je pravda?

Podľa čoho stanovali záujemcovia kúpnu cenu?

Pri tendri si záujemcovia o kúpu podniku obyčajne sami zhodnotia predpokladané budúce výnosy podniku, existujúce záväzky a riziká a ďalšie parametre. Kupovaný podnik porovnávajú s inými investičnými príležitosťami na zhodnotenie kapitálu a podľa toho ponúknu kúpnu cenu. Hodnota predávaného podniku je teda stanovovaná trhovo.

Aká je pravda?

Prečo sa nebrala do úvahy účtovná hodnota Slovenských elektrární?

Ako bolo vysvetlené vyššie, stanovenie trhovej hodnoty podniku je komplexným procesom, kde účtovná hodnota podniku nezohráva primárnu úlohu, hoci môže byť jedným z faktorov.

Aká je pravda?

Kedy a koľko nakoniec Enel zaplatil za kúpu 66 % podielu v Slovenských elektrárňach?

Enel vyplatil 839 mil. EUR za 66 % podiel na základnom imaní Slovenských elektrární, z toho 20 % sumy (168 mil. eur) pri podpise zmluvy 17. februára 2005 a zostávajúcich 671 mil. eur pri prevode akcií 28. apríla 2006. V majetku elektrární po transakcii boli dve atómové elektrárne, a to 1. a 2. blok atómovej elektrárne Mochovce a 3. a 4. blok Atómovej elektrárne Bohunice, dve tepelné elektrárne (Vojany a Nováky), a vyše tridsať vodných elektrární.