Profesie u nás

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Zároveň sme jedným z najväčších výrobcov elektriny v strednej a východnej Európe.

Zamestnanci u nás oceňujú motivujúce pracovné prostredie nadnárodnej spoločnosti, zázemie pre ďalší osobnostný a odborný rast, možnosť práce v zahraničí, širokú škálu benefitov a zamestnaneckých výhod, zľavy a voľné vstupy na športové a kultúrne podujatia.

Základné okruhy profesií spojené so strategickými cieľmi spoločnosti:

  • operátori sekundárneho a primárneho okruhu atómovej elektrárne
  • podporné centrá pre zavedenie SAP (jadrové SAP centrum, centrum pre podporu závodov)
  • odborné profesie v oblasti inžinieringu, výstavby a spúšťania jadrovej elektrárne
  • profesie z oblasti plánovania, investícií, sledovania nákladov, obstarávania

Priebeh výberového pohovoru:

  • minimálne dve (väčšinou tri) kolá osobných stretnutí
  • štruktúrované a behaviorálne personálne pohovory
  • testovanie odborných a špecifických zručností
  • v prípade niektorých pozícií psychologické a lekárske testy

Kontakt

Slovenské elektrárne, a.s.
Apollo Business Center II
Mlynské nivy, 821 09 Bratislava
Tel: +421 2 5866 1111
Fax: +421 2 5866 3312
e-mail: kariera@seas.sk