Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160 m nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.

Prístupová cesta na hornú nádrž PVE Čierny Váh je vo vlastníctve Lesov SR, o.z. Liptovský Hrádok. O povolenie vstupu autom alebo akýmkoľvek dopravným prostriedkom na túto cestu treba požiadať tento subjekt.

Vstup do bezprostrednej blízkosti hornej nádrže PVE Čierny Váh je zakázaný. Nachádzajú sa tu zákazové značky na rampách. Na toto územie sa vstupuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Povolenia na vstup za tieto zákazové značky (na cestné teleso nádrže) z dôvodu bezpečnosti nevydávame.

Schéma PVE Čierny Váh

Parametre PVE Čierny Váh
Kategória prečerpávacia
Výkon inštalovaný 735,16 MW
Tok Čierny Váh
Typ turbíny 6x Francis + 1x Kaplan
Prietok 6x 30 + 1x 8 m3.s-1
Počet turbo agregátov 7
Rok uvedenia do prevádzky 1982
Priemerná ročná výroba 200 GWh