Dobšiná

PVE DobšináPrečerpávacia vodná elektráreň Dobšiná je prvou väčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku. Je v prevádzke už od roku 1953. Po rekonštrukcii v roku 2003 sa jej výkon zvýšil na 2x12 MW. Má trojstrojové horizontálne usporiadanie – na jednej osi má v strede motorgenerátor a na jednej strane je Francisova turbína a na druhej vysokotlaké čerpadlo. Je zaujímavá aj tým, že prevádza vodu z povodia Hnilca do povodia Slanej.

Parametre PVE Dobšiná
Kategória prečerpávacia
Výkon inštalovaný 24 MW
Tok Hnilec
Typ turbíny Francis
Prietok 2x 4,5 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1953
Priemerná ročná výroba 62,03 GWh