Liptovská Mara

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Liptovská Mara je umiestnená pri druhej „vrcholovej“ nádrži v hornej časti povodia Váhu, ktorá má rovnaké funkcie ako nádrž Orava. V elektrárni sú dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou a dva prečerpávacie s diagonálnou reverzibilnou turbínou (systém Dériaz). Vodná elektráreň tým okrem využitia prirodzených prietokov Váhu využíva na výrobu elektriny aj vodu prečerpanú do hornej nádrže v dobe prebytku elektriny v sústave.

PARAMETRE PVE LIPTOVSKÁ MARA
Kategória prečerpávacia – akumulačná
Výkon inštalovaný 198 MW
Tok Váh
Typ turbíny 2x Kaplan + 2x Dériaz
Prietok 2x140 + 2x130 m3.s-1
Počet turbo agregátov 4
Rok uvedenia do prevádzky 1975
Priemerná ročná výroba 134,5 GWh