Ružín

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín na rieke Hornád je prvou prečerpávacou vodnou elektrárňou u nás s reverzibilnými turbínami. Sú tu dva turboagregáty s Francisovou turbínou.

Z dôvodu ochrany pred veľkými vodami boli po niekoľkých rokoch prevádzky prepočítané hodnoty povodňových prietokov a na základe prepočtu dobudovaný nehradený jalový prepust vody.

PARAMETRE PVE RUŽÍN
Kategória prečerpávacia – akumulačná
Výkon inštalovaný 60 MW
Tok Hornád
Typ turbíny Francis
Prietok 2x67 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1972
Priemerná ročná výroba 54,2 GWh