SE Služby inžinierskych stavieb

SE Služby inžinierskych stavieb, s.r.o., (skratka SE SIS) je dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, založená v auguste 2015 so sídlom v Mochovciach, Nitrianskom kraji (pozri na mape).

Dcérska spoločnosť vznikla s cieľom efektívnejšie riadiť a podporovať inžinierske a stavebné aktivity a činnosti spojené s uvedením 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, a to vďaka skúseným a vysokokvalifikovaným odborníkom s požadovanými technickými znalosťami, schopnosťami a vysokým pracovným nasadením, ktoré sú potrebné pre dokončenie projektu v súlade s platnou legislatívou a predpismi.

Hlavným cieľom firmy je prispieť k úspešnej finalizácii projektu Mochovce 3&4.

Pridajte sa k nám

Hľadáme odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v jadrovej energetike, špecializovaných v oblasti inžinieringu, stavebníctva, riadenia projektov, plánovania, riadenia kvality a činností spojených s uvádzaním elektrárne do prevádzky, ktorí sa chcú stať súčasťou nášho tímu v dynamickom medzinárodnom prostredí.