{"list":"\n \"\"\n
\n

Roz\u0161\u00edren\u00e1 rev\u00edzia 3. bloku AE Mochovce<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dokon\u010dili v\u0161etky pr\u00e1ce definovan\u00e9 v schv\u00e1lenom programe roz\u0161\u00edrenej rev\u00edzie prim\u00e1rneho okruhu 3. bloku Mochoviec.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Palivo pre jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne na Slovensku dod\u00e1 spolo\u010dnos\u0165 TVEL<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne, a.s., a spolo\u010dnos\u0165 TVEL podp\u00edsali zmluvu na dod\u00e1vku jadrov\u00e9ho paliva pre jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u010cesk\u00e9mu ministerstvu dodaj\u00fa elektrinu Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

Ministerstvo obrany \u010cR vys\u00fa\u0165a\u017eilo dod\u00e1vky elektriny na roky 2020 a 2021 cez \u010ceskomoravsk\u00fa komoditn\u00fa burzu Kladno.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Celoare\u00e1lov\u00e9 havarijn\u00e9 cvi\u010denie v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Na \u00fazem\u00ed jadrovej elektr\u00e1rne sa vo \u0161tvrtok 16. m\u00e1ja spustia sir\u00e9ny syst\u00e9mu varovania a vyrozumenia.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce id\u00fa do fin\u00e1le: Za\u010dala posledn\u00e1 f\u00e1za testov pred zav\u00e1\u017ean\u00edm paliva<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne ukon\u010dili hor\u00facu hydrosk\u00fa\u0161ku a za\u010dali posledn\u00fa f\u00e1zu testovania pred uveden\u00edm tretieho bloku do prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Protijadrov\u00ed aktivisti Global2000 z\u00e1merne \u0161\u00edria popla\u0161n\u00e9 spr\u00e1vy o Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Reakcia na vyjadrenia predstavite\u013eov organiz\u00e1cie Global2000, ktor\u00fdch tvrdenia nekriticky a bez oslovenia jadrov\u00fdch odborn\u00edkov prevzali rak\u00faske m\u00e9di\u00e1.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Na Marse bud\u00fa sk\u00fama\u0165 recykl\u00e1ciu \u013eudsk\u00fdch vlasov<\/h2>\n \t\t

V\u00ed\u0165azn\u00fd projekt gymnazistov zo Skalice vo febru\u00e1ri 2019 vysk\u00fa\u0161aj\u00fa v simulovanej misii pod z\u00e1\u0161titou Eur\u00f3pskej vesm\u00edrnej agent\u00fary (ESA).<\/p>\n <\/div>\n