Čuňovo

VE Čunovo je populárnou destináciou bratislavských cyklistov.VE Čunovo bola vyprojektovaná ako súčasť náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky po odstúpení Maďarska od výstavby celého vodného diela. Cez túto vodnú elektráreň sa realizuje napájanie koryta Dunaja. VE je umiestnená na objekte náhradného prehradenia Dunaja pri Čunove a sú v nej inštalované 4 agregáty s horizontálnou Kaplanovou turbínou.

Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo (VEG) na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015. Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním VEG nájdete tu.

Parametre VE Čunovo
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 24,28 MW
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan – horizontálna
Prietok 4x 100 m3.s-1
Počet turbo agregátov 4
Rok uvedenia do prevádzky 1997
Priemerná ročná výroba 147 GWh