Domaša

VE DomašaVodná elektráreň Domaša bola inštalovaná ako podpriehradová vodná elektráreň pri nádrži Domaša, ktorá má predovšetkým vodohospodárske funkcie v plochom povodí rieky Ondava na východnom Slovensku. Sú v nej dva klasické agregáty s Kaplanovou turbínou.

Parametre VE Domaša
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 12,4 MW
Tok Ondava
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x 25 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1966
Priemerná ročná výroba 11,497 GWh