Dubnica nad Váhom

VE Dubnica nad VáhomVE Dubnica nad Váhom je v poradí treťou vodnou elektrárňou na derivačnom kanále a z dôvodu zachovania rovnakých prietokových pomerov je tiež navrhnutá na prietok 2x 75 m3.s-1. V prípade naliehavej potreby na dodávku špičkového výkonu z celej sústavy vodných elektrární na Váhu však musí byť na VE Ladce, Ilava a Dubnica prepúšťaná voda na jalovo až do hodnoty 30 m3.s-1, čo spolu s prietokom cez tieto VE tvorí maximálny prietok 180 m3.s-1, ktorý využijú nižšie položené VE. Voda prepustená na jalovo však nevyrobí elektrickú energiu a je pre nás stratou.

Parametre VE Dubnica nad Váhom
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 16,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x 75 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1949
Priemerná ročná výroba 86,1 GWh