Horná Streda

VE Horná Streda je posledným stupňom tejto vážskej kaskády vodných elektrární a jej odpadný kanál je pred nádržou Sĺňava v Piešťanoch zaústený do koryta Váhu. Kaskáda Nové Mesto je poslednou kaskádou vodných elektrární na Váhu.

Parametre VE Horná Streda
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 25,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 8x90 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1954
Priemerná ročná výroba 122,1 GWh