Hričov

VE Hričov je prvým, riadiacim stupňom druhej (geograficky) vážskej kaskády. Do nádrže Hričov sú okrem Váhu zaústené ešte rieky Kysuca a Rajčianka na ktorých nie sú vodné diela, preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené 2/3 a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne. Aby boli pokryté zvýšené požiadavky sústavy na dodávku špičkového výkonu, bol maximálny prietok turbínou projektovaný na 133 m3.s-1, spolu cez celú VE na 400 m3.s-1.

Parametre VE Gabčíkovo
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 31,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x134 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1962
Priemerná ročná výroba 59,1 GWh