Ilava

VE IlavaVE Ilava bola druhou vodnou elektrárňou na Váhu a bola vybudovaná na rovnakom derivačnom kanále - prvom budovanom na Váhu (treťom v geografickom poradí), ktorý tvoria nádrž Dolné Kočkovce a VE Ladce, Ilava, Dubnica nad Váhom a Trenčín. Bola postavená 10 rokov po VE Ladce a na základe skúseností z jej prevádzkovania bola už projektovaná na vyšší prietok 2x 75 m3.s-1, aj keď z hľadiska dnešných potrieb je aj to málo.

Parametre VE Ilava
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 15 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x75 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1946
Priemerná ročná výroba 79,4 GWh