Kostolná

Vodná elektráreň Kostolná

VE Kostolná je prvou elektrárňou na historicky druhom (geograficky štvrtom) derivačnom kanále na Váhu. Všetky vodné elektrárne na tomto kanále sú budované na rovnaké parametre, preto aj majú rovnaký inštalovaný výkon po 25,5 MW. Prietok turbínou je 90 m3.s-1, t.j. spolu za elektráreň 180 m3.s-1, lebo na celej kaskáde sú po dva agregáty v každej vodnej elektrárni.

Parametre VE Kostolná
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 25,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x90 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1953
Priemerná ročná výroba 114,6 GWh