Kráľová

Vodná elektráreň Kráľová, umiestnená pri nádrži Kráľová, je poslednou veľkou vodnou elektrárňou na Váhu. Sú v nej inštalované dva agregáty, ktoré majú hltnosť po 210 m3.s-1, t.j. VE Kráľová spolu 420 m3.s-1.

Elektráreň, ktorej celkový inštalovaný výkon je 45 MW, využíva úsek Váhu od Serede po Šaľu.

Parametre VE Kráľová
Kategória akumulačná
Výkon inštalovaný 45,06 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x210 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1985
Priemerná ročná výroba 117,3 GWh