Krpeľany

VE Krpeľany je súčasťou nádrže Krpeľany, ktorá je vybudovaná tesne pod sútokom Oravy a Váhu. Je prvým, riadiacim stupňom najvyššie položenej derivačnej kaskády vodných elektrární na Váhu, aj keď v poradí budovania vážskych vodných diel nasledovala až za kaskádami Dubnica a Nové Mesto. Pretože postupom doby stúpali požiadavky na výkon vodných elektrární a hlavne na špičkovú dodávku elektriny, je jej hltnosť podstatne vyššia, ako nižšie položených kaskád – 3x70 = 210 m3.s-1.

PARAMETRE VE KRPEĽANY
Kategória prietočná
Výkon inštalovaný 24,75 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x70 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1957
Priemerná ročná výroba 59,4 GWh