Ladce

VE LadceVE Ladce je najstaršou prevádzkovanou vodnou elektrárňou na Váhu – je v prevádzke už od roku 1936. Bola však budovaná v dobe, keď elektrifikácia ešte len začínala a nároky na dodávku elektriny boli nízke. Preto bola naprojektovaná na nízky prietok – 120 m3.s-1. Všetky vodné elektrárne pod, ale aj nad VE Ladce majú vyššiu hltnosť, preto VE Ladce tvorí tzv. „úzke hrdlo“ na Váhu. VE Ladce bola preto v rokoch 1999 až 2001 rekonštruovaná na prietok 2x 90 m3.s-1, čím sa zároveň zvýšil inštalovaný výkon z 13,8 na 18,9 MW.

PARAMETRE VE LADCE
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 18,9 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x90 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1936
Priemerná ročná výroba 76 GWh