Lipovec

VE Lipovec je posledným stupňom na derivačnom kanále Krpeľany-Sučany-Lipovec a pod touto vodnou elektrárňou je derivačný kanál zaústený do koryta Váhu. Rovnako ako ostatné vodné elektrárne na tomto kanále, má aj VE Lipovec hltnosť spolu 210 m3.s-1. Takáto hltnosť dáva celej kaskáde možnosť prevádzkovať predovšetkým v špičkovej prevádzke.

PARAMETRE VE LIPOVEC
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 38,4 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x70 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1960
Priemerná ročná výroba 86,4 GWh