Madunice

VE Madunice je umiestnená pod nádržou Sĺňava, ktorá bola umelo vybudovaná v údolnej nive Váhu. Podobné podmienky výstavby boli neskôr pri budovaní vodného diela Gabčíkovo.

Pri výstavbe vodného diela Madunice bola dôležitou úlohou ochrana kúpeľných žriediel v Piešťanoch. Liečivé pramene a tvorba liečivého bahna neboli ohrozené, dokonca sa zvýšila ich výdatnosť, takže bolo možné podstatne zvýšiť počet ročne liečených pacientov.

Vo VE Madunice sú inštalované tri agregáty s prietokom turbínou po 92 m3.s-1. Odpadný kanál je pri Hlohovci zaústený do Váhu.

PARAMETRE VE MADUNICE
Kategória akumulačná – kanálová
Výkon inštalovaný 43,2 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x92 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1960
Priemerná ročná výroba 147,8 GWh