Mikšová

VE Mikšová je kanálovou elektrárňou, ktorá až do vybudovania PVE Liptovská Mara bola našou najväčšou vodnou elektrárňou. Na budovanie derivačného kanála sa využili svahy na pravej strane, takže v celej dĺžke sa budovala len ľavostranná hrádza, pri elektrárni vysoká až 22 m.

Vďaka vysokému spádu má táto vodná elektráreň aj vysoký inštalovaný výkon 3x31,2 = 93,6 MW.

PARAMETRE VE MIKŠOVÁ
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 93,6 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x134 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1963
Priemerná ročná výroba 186,5 GWh